Per Abrahamsson 

Per Abrahamsson

Bakgrund

Färder på Europas kanaler har skett sedan urminnes tider. Vem har inte läst om vikingarnas irrfärder ut i Europa? I modern tid vill jag först och främst nämna en spännande person, Aina Cederblom. Som 20-åring köpte hon en karta över Europa och bestämde sig för att ta sig från Stockholm till Wien med sin lilla öppna snurrebåt. Året var 1931. Turen finns beskriven i hennes bok "På snurrefärd genom Europa", som du kanske kan hitta på ett antikvariat. Ett bra referat om hennes resor i Europa, på Medelhavet och på Atlanten hittade jag i Ekenäs navigationsklubbs klubbtidning Enslinjen, nr 21, 2010. Ett utdrag kan laddas ner här.

En annan resenär som har betytt mycket för att popularisera Europas kanaler är Göran Schildt som skrivit ett flertal böcker om kanalerna. Den första var Önskeresan från 1949 som handlar om hans segling med segelbåten Daphne till Medelhavet via Danmark, England och Frankrikes floder och kanaler. På senare tid har även Ebbe Gustafsson, med boken "Från Långviken till Tarsus - En segling genom livet", 2004, och Lars Hässler, med flera böcker om resor till, från och i Medelhavet visat på tjusningen och möjligheterna med kanalturer.

En bok som jag speciellt vill nämna är "Från sluss till sluss: på franska kanaler" av Catharina och Tommy Grünbaum. Den gavs ut av Prisma 2009 och har fått en speciell plats på min ”kanalbokshylla”. Läs den och ni är fast för charmen med kanallivet.

Kanaltur

Anledningen till att denna hemsida har kommit till är att min livskamrat Anne och jag 2008 planerade en resa genom Europa ner till Medelhavet via kanalerna. För att planera resan sökte jag information om olika rutter genom Europa men hittade ingen lättillgänglig samlad information på svenska som passade vår planering. Däremot fanns det en del bra information på danska, mer om detta på avsnittet länkar.

Enligt min mening bör en bra information för planering av en så lång tur vara relativt färsk för att man skall kunna jämföra rutter ur tids- och kostnadsperspektiv, kalkylera kostnader mm. Problem som var man kan tanka, hur höga hamnkostnaderna blir, strömhastighet på floderna, ev. fördröjningar p.g.a. reparationsarbeten i slussar och kanaler, hur långa dagsetapperna blir etc. dök ständigt upp.

P.g.a. problem med en ny motorinstallation nådde vi aldrig Medelhavet 2008, men vi fick en härlig rundtur genom Danmark och på kanalerna i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Luxemburg, se referat på Loggar. Detta gav bl.a. som resultat att vi fick upp ögonen för hur mycket Europas kanaler har att bjuda på, så vi känner nu att målet kanske inte är Medelhavet i sig själv, utan resan dit.

Den första kanalturen gjorde vi redan 2005, då vi hyrde en s.k. penichette (liten pråm) och gick en vecka på Canal du Nivernais. Se hyra båt.  Vi har också hyrt en penichette på Canal du Midi 2010 och gått till Berlin med vår egen båt 2011, se Loggar.

Jag har lagt ner ett stort arbete på att samla in mer information inför kommande turer på Europas kanaler. Denna information vill jag dela med mig till andra som känner som vi. Hemsidan täcker många av de större kanalerna och floderna på Europas fastland men inte kanalerna på de brittiska öarna. Tanken med hemsidan är att den ständigt skall hållas uppdaterad, dels genom egna efterforskningar, dels genom feedback från läsarna. Jag är därför tacksam för all information som kan göra hemsidan aktuell och levande. Kontakta mej gärna här.

 

Klicka på knappen för att titta in på vår Facebooksida.