Gasoltankar
  Olika typer av Campingaz
   
  Adaptrar 
  Några olika typer av gasoladaptrar 
   
  Campingaz karta Amsterdam 
  Här kan du byta Campingazflaskor i Amsterdam. 
   
LPG (Gasol)

Gasol är ett svenskt handelsnamn för ett gasformigt bränsle som under tryck i en gasflaska blir flytande. Gasen består av lätta kolväten som propan och butan. Gasen kallas i Finland flytgas, i Danmark flaskegas, i tyskland flüssiggas och i Frankrike Gaz de pétrole liquéfié. Den internationella (engelska) benämningen är LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Trots alla försök att standardisera allt möjligt och omöjligt har EU hittills inte lyckas standardisera gasolflaskor och flaskkopplingar. Det finns flera olika system och de varierar också från land till land. Det innebär bl.a. att om man skall åka utomlands så går det inte längre att enkelt byta ut en tom flaska mot en fylld.

Det finns ett stort antal nackdelar att ta med svenska flaskor och försöka hitta någon som kan fylla dem.

  • Det går inte att byta tomma flaskor mot fyllda.
  • Det är svårt att hitta någon som kan fylla dem, i Frankrike får man inte ens fylla gasolflaskor som inte är fast monterade.
  • Om man lyckas hitta någon som kan, ofta långt från vattenvägarna, så är inte så populärt att transportera en eller flera fulla gasolflaskor på buss, tåg eller med taxi.
  • Det måste finnas alla tänkbara typer av adaptrar tillgängliga, antingen hos påfyllaren eller de du tar med dig. Det finns många att välja på!
  • Det kan vara ganska så farligt att använda flaskor som inte är fyllda på ett kontrollerat sätt.
  • Försök inte att tanka från en gasmack för bilmotorer. Den gasen kallas fordonsgas (LNG) och har mycket högre tryck och det gäller helt andra regler för denna typ av gas!

Så skall du vara utomlands längre än vad dina svenska gasflaskor räcker, så kan det bli problem! (För att slippa problemen med Gasol använder vi själva i stället ett spritkök, typ Origo. Vi har aldrig haft problem med att skaffa bränsle till det, varken i Sverige eller nere i Europa.)

Men franska Campingaz har bakvägen blivit en sorts europastandard för flaskor och kopplingar, dock inte för själva gasen. Man kan hitta utbytesflaskor i olika storlekar på de flesta sjö- och bilmackar i hela Europa, utom i Sverige, övriga Norden och Spanien, och det är relativt billigt att byta. Här kan du hitta återförsäljare över hela Europa, se t.ex. kartbilden för Amsterdan till höger.

Gasen kan som sagt antingen bestå av butan eller propan, eller en blandning av de båda. Butan förgasas dåligt vid temperaturer runt noll grader, och lägre, till skillnad från propan. I kalla norden använder man därför propan, medan man söderut främst använder butan. Problemet är att de två gaserna inte har samma reduceringsventiler och därför ska man inte blanda. Campingazflaskor är svåra att få tag på i Sverige, men går att få tag på i Danmark och är vanliga från Tyskland och söderut.

Om man ändå har svenska flaskor med sig, är här ett tips från Irene på Fair Lady, på väg söderut:
Berndt Johannsen vid hamnen i Burg på Fehmarn Tyskland. 11 kg gasol kostade 14,90€. Position: N 54° 25' 16'', E 11° 11' 17''.

Här kommer ännu ett tips från en annan kanalfarare: ”Gör bara inte som vi gjort! Letade överallt hemma efter fabriksnya gasolflaskor, eftersom de ska hålla och vara pålitliga länge, tills vi insåg att de är helt värdelösa utanför Sverige. Så nu har vi 2 tomma svenska flaskor och 2 fulla tyska flaskor och nya kopplingar som inte passar på vår spis/ugn / El Capitano i landet Holland”.

Gasol i Europa

Belgien, Frankrike, Holland, Luxemburg, Polen, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike: Flaskorna är identiska eller kompatibla med Campingaz. Man fyller inte på tomma flaskor utan man normalt byter.

Kroatien: Flaskor vars provning inte är äldre än fem år kan fyllas på hos INA och vissa privata stationer.
Finland: Flaskor med Epsilon-märkning (E) kan fyllas på. Finska flaskor har DIN-anslutningar.
Storbritannien: Campingaz kan inte fyllas på. Anslutningarna varierar beroende på serviceställe.
Spanien har ett komplicerat system som normalt dock inte är av större intresse för kanalfarare.

 

Gasol