carteEuropeI menyn till vänster finns det länkar till alla inre vattenvägar som är beskrivna på hemsidan. Klicka här eller på bilden för att ladda ner ett kanalkort över Europas kanaler och floder i ett skalningsbart pdf-format. Kortet är utgiven av den Franska kanalmyndigheten VNF och är mycket användbar för planering av kanalturer i Europa.

För vägen ner till kanalerna finns en sida med en del tips, se Angöring

För djupgående kölbåtar kan det även vara bra att veta max djupgående (ty: tiefgang, fr: tirant d'eau ) på kanalerna. Kanalerna på kortet är markerade enligt ECMT. Enligt detta gäller max djupgående (för den aktuella fartygsklassen) enligt tabellen nedan.

Kanalernas djup är större än i tabellen, som anger båtens djupgående. VNF har t.ex. gett ut ett kanalkort med normaldjupet för franska kanaler och floder, se Kanalregister för Frankrike. Som exempel så har Canal des Vosges, som är en flaskhals beträffande djupet vid färder till och från Medelhavet, max djupgående 1,8 - 2,2 m*, medan kanalens normaldjup är 2,2 m enligt VNF:s kanalkort för Frankrike. Det bör också nämnas att kortens djup är normaldjupet. Djupet kan variera både uppåt och neråt beroende på väder och vind.

*1,8 m var det aktuella djupgåendet 1992 men skall ökas till 2,2 m i framtiden. Någon plan för detta har jag dock inte hittat.

Utmärkning 

Fartygsklass

Djupgående (m)

 Fri höjd (m)

 

 VII

 2,5-4,5

9,1

VI

2,5-4,5

7,0

V

2,5-2,8

5,25

 

IV

2,5-2,8

5,25

 

III

2,5 (1,6-2,0)**

4,0

 

II

2,5 (1,6)**

4,0 (3,0)**

 

I

1,8-2,2 (1,4)**

4,0 (3,0)**

 

Varierande vattendjup.

** Siffror inom parentes gäller öster om Elbe 

För floderna finns inget normaldjup. Man utgår från vattennivåer och kan i vissa fall räkna om detta till djupet, men det kan vara ganska så komplicerat. Dessutom varierar djupet, ofta slumpartat, p.g.a. igensandning mm. Mer information om detta på sidan Inre vattenvägar.

En återkommande fråga är även höjden under broar etc. Normalt brukar den anges som segelfri höjd (ty: durchfahrtshöhe, fr: tirant d'air). Denna definieras enligt Sjöfartsverket som "avståndet från medelhögvattenytan till hindrets lägsta höjd, inom segelbar bredd, reducerat med en säkerhetsmarginal". Säkerhetsmarginalen är enligt ECMT 30 cm. Uppgifterna från ECMT är angivna som den minsta fria höjden. Man skall alltså dra av 30 cm från fria höjden i tabellen ovan för att få fram den segelfria höjden, d.v.s. båtens maximala höjd om man vill vara riktigt säker. Ligger man på gränsen bör man ta reda på den aktuella vattennivån. Läs mer på Inre vattenvägar.